Βράβευση της σειράς προϊόντων Sanicat ως το καλύτερο brand για την χρονιά 2019-2020.